Ст. 404. Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків

Опір начальникові є одним із найбільш небезпечних військових  злочинів  у Збройних  Силах  України  та інших військах.

Ст. 404 КК містить два самостійних склади злочину:

1) опір начальникові, а також іншій особі, яка виконує покладені на неї обов'язки з військової служби;


2) примушування цих осіб до порушення покладених на них обов'язків з військової служби.

Об'єкт злочину – встановлений порядок військової підпорядкованості,   що   забезпечує   нормальну   службову діяльність командирів (начальників) або інших осіб, які їх замінюють.

Опір – це дії, спрямовані на перешкоджання начальникам та іншим особам виконувати покладені на них обов'язки з військової служби.

Під примушуванням слід розуміти:

1) застосування фізичного чи психічного насильства;

2) пред'явлення конкретних вимог, спрямованих на протиза-

конне припинення або зміну характеру їх службової діяльності.

Примушування може стосуватися дій по службі, які вико- нуються в момент примушування або які повинні бути виконані в майбутньому.

Злочин вважається закінченим з моменту фактичного вчи- нення опору або примушування, незалежно, чи досяг винний поставленої мети.

До інших осіб, що виконують покладені на них обов'язки з військової служби, належать вояки, що перебувають у складі вар- ти, вахти, патруля або нарядів внутрішньої служби, та інші військовослужбовці, які виконують певні обов'язки з військової служби.

Суб'єктивна  сторона  злочину  –  опору  і  примушування  –

тільки прямий умисел.

Суб'єктом злочину можуть бути військовослужбовці рядо- вого, сержантського й старшинського складу, прапорщики і мічмани, а також особи офіцерського складу.

Кваліфікуючі ознаки:

за ч. 2 ст. 404 КК – опір або примушування, вчинені групою осіб  або  із  застосуванням   зброї,   або  що  спричинили   тяжкі наслідки;

за ч. 3 ст. 404 КК-опір та примушування, вчинене в умовах воєнного стану в бойовій обстановці;

за ч. 4 ст. 404 КК – дії, передбачені ч. 2 і 3 статті, якщо вони були пов'язані з умисним убивством начальника або іншої особи, яка виконує обов'язки з військової служби.