Ст. 403. Невиконання наказу

Об'єктом злочину є порядок несення та проходження військової служби.

Об'єктивна сторона злочину полягає у невиконанні чи не- належному  виконанні  наказу,  якщо  це  спричинило  тяжкі наслідки. Повинен бути причинний зв'язок між невиконанням на- казу та наслідками, які від цього настали.

При невиконанні наказу відсутні ознаки непокори. Відсутні, наприклад, відкрита заява про небажання виконати наказ і демонстративні дії, які свідчать про небажання підлеглого вико- нати наказ свого начальника.

Злочин вважається закінченим з моменту настання тяжких наслідків (матеріальний склад).

Під тяжкими наслідками розуміється зрив певних заходів по забезпеченню бойової готовності частини, зрив бойового завдан- ня,  нещасні  випадки  з  людьми,  знищення  або  пошкодження бойової техніки, заподіяння великої шкоди тощо.

Суб'єктивна сторона характеризується тільки необережною

формою вини, чим і відмежовується  невиконання наказу від не-

покори (там умисна вина).

Кваліфікуюча  ознака  –  невиконання  наказу  в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці (ч. 2 ст. 403 КК).