Ст. 400. Посягання на життя захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги

Об'єктом злочину є нормальна робота органів правосуддя, життя та здоров'я захисника чи представника особи або їх близь- ких родичів.

Об'єктивна  сторона  злочину  характеризується  активними

діями, спрямованими на посягання на життя захисника чи пред-

ставника особи або їхніх близьких родичів (убивство або замах на


убивство), у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги.

Суб'єктивна сторона злочину – прямий умисел.

Суб'єктом злочину може бути особа, яка досягла 16-річного

віку.