Ст. 398. Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи

Об'єктом  цього злочину  є інтереси  правосуддя,  а додатко-

вим об'єктом е честь, гідність, здоров'я особи.

Об'єктивна  сторона  (ч.  1  ст.  398  КК)  полягає  в  таких діяннях:

1) погрозі убивством;

2) погрозі насильством;

3) погрозі знищенням чи пошкодженням майна щодо захис-

ника чи представника особи;

4) погрозі близьким родичам захисника (представника);

5) в умисному заподіянні захисникові (представникові) осо- би  або  їх  близьким  родичам  легких  або  середньої   тяжкості тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 398 КК):

6)в  умисному  заподіянні  тяжких  тілесних  ушкоджень  (ч.3

ст. 398 КК).


Суб'єктивна сторона – прямий умисел; мета – припинити діяльність потерпілого, що пов'язана з наданням правової допо- моги або помста у зв'язку з її наданням.

Суб'єктом  злочину  є  особа,  яка  досягла  віку  16-ти  років

(ч. ч. 1 і 2 ст. 398 КК) або 14 років (ч. 2іч. З ст. 398 КК).