Ст. 126 КК. Побої і мордування

Безпосередній об’єкт – здоров’я людини.

Об’єктивна сторона злочину – завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій.

Характерна особливість злочину полягає в тому, що дії, які утворюють його об’єктивну сторону, спрямовані на те, щоб, го- ловним чином, завдати потерпілому фізичного болю. Такі дії не


порушують анатомічної цілісності тканини, тіла чи функцій яко- го-небудь органа, і цим вони відрізняються від тілесних ушкод- жень. Шкода здоров’ю спричинюється ними через фізичний біль.

Фізичний біль завдається:

– ударами;

– побоями;

– іншими насильницькими діями.

Ударом  називають  одноразовий,  раптовий  потужний фізичний  вплив на тіло людини будь-яким  твердим  предметом, що спричинює фізичну біль.

Побої – це неодноразові  удари, що спричинюються  в один час одному потерпілому.

Іншими  насильницькими  діями можуть  бути: викручування

рук, ніг, стискування горла, статевих органів тощо.

Мордування – це такі дії, які пов’язані з багаторазовим чи тривалим заподіянням особливого болю чи фізичних та мораль- них страждань потерпілому.

Відповідальності  за ст. 126 КК підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років.Суб’єктивна сторона – умисел.