Ст. 394. Втеча із спеціального лікувального закладу

Згідно зі ст. 16 Закону України «Про заходи протидії неза- конному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 р., особа, яка визнана хворою на наркоманію, але ухиляється від добровільного лікування або продовжує після лікування вживати наркотики, за рішенням суду може бути направлена на лікування від наркоманії до спеціалізованого лікувального закладу органів охорони здоров'я, а неповнолітні, які досягли віку 16-ти років, – до спеціалізованих лікувально-виховних закладів терміном до одного року.

В системі Державного департаменту України з питань вико- нання  покарань  існують  ЛТП  для  хронічних  алкоголіків (Інструкція про роботу ЛТП Держдепартаменту оголошена нака- зом № 24 від 17 квітня 1999 р.).

Об'єктом злочину є нормальна діяльність спеціалізованих лікувальних закладів, що виконують постанову судді про приму- сове лікування хронічних алкоголіків та осіб, хворих на наркоманію.

Об'єктивна сторона полягає у втечі зі СЛЗ, а також при транспортуванні до нього.

Злочин буде закінченим з моменту самовільного залишення особою СЛЗ (спеціального лікувального закладу).

Суб'єктивна сторона злочину – прямий умисел.

Суб'єктом злочину є особа, щодо якої є постанова судді про направлення на примусове лікування в СЛЗ.