Ст. 393. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти

Об'єктом злочину є діяльність дізнання, досудового слідства і суду, а також установ, де тримаються засуджені до позбавлення волі та арешту.

Об'єктивна сторона злочину виражається у таких діях:

1) втеча з місця позбавлення волі особи, яка відбуває пока-

рання, -позбавлення волі чи арешту;

2) втеча з-під варти особи, яка була засуджена  до позбав-

лення волі чи арешту або перебуває в попередньому ув'язненні.

Місце позбавлення волі – це ВТК, тюрми, слідчі ізолятори,

арештні будинки.

Під втечею розуміють самовільне залишення особою, яка відбуває покарання у вигляді позбавлення волі чи арешту, або знаходиться під вартою як підозрюваний, обвинувачений чи під-


судний, місця, де вона знаходиться, з метою постійного чи тим-

часового ухилення від подальшого перебування в ньому.

Втеча вважається закінченим злочином з моменту самовільного залишення місця позбавлення волі або місця зна- ходження під вартою.

Суб'єктом злочину є особа, яка відбуває покарання у вигляді по- збавлення волі чи арешту або знаходиться під вартою як підозрю- ваний (обвинувачений, підсудний) та яка досягла віку 16 років.

Суб'єктивна сторона злочину – умисна форма вини.

Суб'єктивна сторона – прямий умисел на втечу незалежно від мотивів залишення місця позбавлення волі (п. 13 постанови ПВСУ).

Кваліфікуючі ознаки: такі самі дії, вчинені повторно, або за попередньою  змовою  групою  осіб,  або  способом,  небезпечним для життя чи здоров'я інших осіб, або поєднані з заволодінням зброєю чи її використання, або зі застосуванням насильства чи погрозою його застосування, або шляхом підкопу, а також з пош- кодженням інженерно-технічних засобів охорони.

Повторною буде втеча, яка вчинена вдруге, незалежно від наявності осудності за попередню втечу.

Підкоп  –  підземний  хід  (лаз),  який  таємно  від  адміністрації відрив суб'єкт охоронюваної території (споруди) за її межі з метою його використання для втечі. Строки прокладання підкопу, засоби, якими він здійснювався, його довжина тощо значення не мають.

Інженерно-технічні  засоби  охорони  –  комплекс  спеціальних

споруд, пристроїв і приладів, покликаний попереджувати втечі. Та- кими засобами обладнані всі місця позбавлення волі і попереднього ув'язнення (відключення сигналізації, псування локальної системи телевізійного спостереження, виведення з ладу протипідкопних пристроїв, проламування охоронних споруд з використанням транс- портного засобу під час втечі "на таран" тощо).

Підкуп – це залишення місця ув'язнення способом давання грошей чи інших цінностей службовим особам. Кваліфікація буде за ст. 393 КК і ст. 369 КК (давання хабара або ст. 358 КК – підроблення документів).

Службові особи несуть відповідальність також за ст. 365 КК.