Ст. 389. Ухилення  від покарання,  не пов'язаного  з позбавленням волі

Ця стаття передбачає кримінальну відповідальність за ухи- лення від сплати штрафу або позбавлення права обіймати певні посади чи займатись  певною діяльністю  особою, яка засуджена до цих видів покарань.

Об'єктом злочину е нормальна діяльність органів, які вико-

нують кримінальні покарання.


Об'єктивна сторона злочину полягає в ухиленні засудженої особи від сплати штрафу або позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю (ч. 2 ст. 389 КК), або від громадських чи виправних робіт (ч. 2 ст. 389 КК).

Ці види покарань передбачені ст. 53, 55, 56, 57 КК. Пока- рання у вигляді штрафу або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю виконуються державни- ми  виконавцями,  що  знаходяться  в  штаті  Департаменту державної виконавчої служби МЮ, а покарання у вигляді гро- мадських чи виправних робіт – співробітниками  Державного де- партаменту України з питань виконання покарань.

Ухилення  від  сплати  штрафу  або  позбавлення  права обіймати певні посади – це пряма відмова сплатити штраф, зміна місця проживання без повідомлення органів, що виконують по- карання, приховування доходів, продовження роботи на посаді, обіймати яку особа позбавлена права.

Щодо відповідальності за ухилення від відбування гро- мадських робіт, то, згідно з ч.2 ст. 82 ВТК стосовно осіб, які ухи- ляються від відбування покарання, кримінально-виконавча інспекція направляє матеріал прокурору для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 389 КК. Ухилення від відбування громадських робіт є невиконання вста- новлених обов'язків, порушення порядку та умов відбування по- карання.

Об'єктивна сторона злочину полягає в діях, спрямованих на ухилення від відбування зазначених покарань.

Суб'єктивна сторона характеризується умисною формою вини (умисел прямий).

Суб'єктом злочину є лише особа, засуджена до штрафу, по- збавлена права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та засуджена до громадських або виправних робіт.