Ст.  381.  Розголошення  відомостей  про  заходи  безпеки щодо особи, взятої під захист

Розголошення даних про заходи безпеки щодо особи, взятої

під захист, зводить нанівець ефективність цих заходів та робить таку особу уразливою, що в разі тиску на неї може негативно вплинути на об'єктивність встановлення істини у справі.

Предметом  злочину  є відомості  про  заходи  безпеки  щодо

осіб, які були взяті під захист. Це відомості про місце проживан- ня або перебування таких осіб, їх дійсні анкетні дані, маршрути пересування тощо.

Об'єкт злочину є нормальна діяльність суду і правоохорон- них органів, додатковим об'єктом – життя, здоров'я і майно осо- би, взятої під захист.

Розголошення відомостей про заходи щодо особи, взятої під

захист, при відсутності суспільно небезпечних наслідків тягне адміністративну відповідальність за ст. 185 КАП.

Об'єктивна сторона злочину полягає в розголошенні відомостей про заходи безпеки особи, якщо ці дії спричинили шкоду такій особі.

Розголошення  полягає  в доведенні  таких  даних  до відома осіб, які не мають права на ознайомлення з ними. Спосіб розго-


лошення значення немає. Це може бути дія (розповідь про таких осіб у присутності  сторонніх),  так і бездіяльність  (наприклад,  у разі порушення вимог поводження із конфіденційними докумен- тами, які містять інформацію стосовно застосування конкретних заходів безпеки).

Склад злочину (ч. 1 ст. 381 КК) утворює розголошення та- ких відомостей, якщо внаслідок цього особі, що була взята під захист, заподіяна шкода здоров'ю (побої, легкі чи середньої тяжкості тілесні ушкодження тощо) Між діями винного та наслідками повинен існувати причинний зв'язок.

Суб'єктивна  сторона  злочину  характеризується  необереж- ною формою вини щодо наслідків. Саме діяння може бути вчи- нено як необережно, так і умисно.

Мотив злочину – допомога обвинуваченому уникнути відповідальності, помста, користь тощо. Якщо внаслідок розго- лошення  відомостей  про заходи безпеки  потерпілому  була заподіяна смерть чи інші тяжкі наслідки (тяжкі тілесні ушкод- ження, велика матеріальна шкода), то такі дії кваліфікуються  за ч. 2 ст. 381 КК.

Суб'єктом злочину є службові особи, які приймають рішення про заходи безпеки, службові особи, які забезпечують виконання рішень щодо застосування.таких заходів (працівники прокуратури, спеціальних підрозділів СБУ або внутрішніх справ; інші службові особи, яким ці рішення стали відомі по службі тощо).

Суб'єкт несе відповідальність із 16-річного віку.