Ст. 379. Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійс- ненням правосуддя

Згідно             зі          ст.        127      Конституції   України          правосуддя

здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні. Гарантіями їх незалежності є за- безпечення їх особистої безпеки та державний захист.

Коли під час здійснення правосуддя чи у зв'язку з ним вини- кають обставини, що свідчить про наявність небезпеки для життя судді або його близьких родичів, головам судів приписано відповідно до Закону України від 23 грудня 1993 р. «Про держав- ний захист працівників суду і правоохоронних органів» уповно- важення контролювати виконання органами внутрішніх справ та- ких заходів безпеки, як здійснення особистої охорони цих осіб, їх житла,  майна,  видачі  зброї  чи  засобів  індивідуального  захисту тощо (постанова ПВСУ «Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів» від 12 квітня 1996 р. № 4).

Об'єктом злочину є нормальна діяльність суду по відправленню  правосуддя,  додатковим  об'єктом  – життя  потер- пілої особи.

Об'єктивна сторона полягає в активних діях, спрямованих

на убивство або замах на убивство судді, народного засідателя чи присяжного або їх близьких родичів у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя.


Злочин  вважається  закінченим  з  моменту  посягання  неза-

лежно від результатів.

Готування  до  цього  злочину  має  кваліфікуватись  за  ч.  1 ст. 14 і ст. 379 КК. Погроза убивством цим особам кваліфікується за ч. 1 ст. 377 КК.

Суб'єктивна сторона злочину – умисна форма вини, умисел тільки прямий.

Мета злочину – перешкоджання здійсненню правосуддя або помста за діяльність, пов'язану із здійсненням правосуддя.

Суб'єкт злочину – особа, яка досягла віку 14 років.