Ст.  378.  Умисне   знищення   або  пошкодження   майна судді, народного засідателя чи присяжного

Об'єктом злочину є нормальна діяльність суду, а також пра-

во судді на майно, його здоров'я та життя (ч. 2 ст. 378 КК).

Об'єктивна сторона полягає в активних діях, спрямованих на знищення або пошкодження майна, що належить судді, народ- ному  засідателю  чи  присяжному  або  їх  близьким  родичам,  у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя.

Треба враховувати не тільки вартість і розмір майна в нату- ральному вигляді (маса, обсяг, кількість), а й значення знищеного майна для потерпілого.

Суб'єктивна  сторона  злочину  -умисна  форма  вини,  при цьому умисел може бути як прямим, так і непрямим.

Мета – перешкоджання  здійсненню правосуддя або помста за те, що воно було здійснено.

Суб'єкт – особа, яка досягла 16-річного  віку (ч. 1 ст. 378

КК), або 14 років (ч. 2 ст. 378 КК).

Обтяжуючими обставинами злочину є вчинені дії шляхом:

1) підпалу;

3) вибуху;

4) іншим загальнонебезпечним способом;

5) спричинили загибель людей;

6) інші тяжкі наслідки.

Підпал – знищення або пошкодження майна вогнем у ви- падках,   коли   це   загрожує   життю   чи   здоров'ю   людей,   або заподіяння значної шкоди потерпілому та іншим особам (п. 13 постанови ПВСУ).

Вибух – це приведення в дію вибухового пристрою проми-

слового виготовлення (міни, піропатрони, пристрої для вибухів у


гірничій справі тощо) або саморобного вибухового пристрою, що тягне за собою пошкодження чи знищення об'єктів (будинок, автомобіль тощо) і небезпеку для життя і здоров'я людей.

Під іншим загальнонебезпечним способом знищення або пошкодження майна слід розуміти дії, небезпечні для життя і здоров'я людей (затоплення об'єктів, отруєння домашніх тварин тощо).

Дії,  що  спричинили  загибель  людей,  коли  настала  смерть хоча б однієї людини (п. 13 постанови ПВСУ).

«До інших тяжких наслідків належить, зокрема, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень одній чи кільком особам, середньої тяжкості  –  двом  або  більше  особам  або  заподіяння   великої майнової шкоди».