Ст. 377. Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного

Об'єктом злочину є нормальна робота судових органів. От-

же  погроза  розправи  здатна  суттєво  вплинути  на  всебічність,

повноту і об'єктивність розгляду судової справи.

Народний засідатель – це обраний у встановленому порядку громадянин України, який на рівні з суддею розглядає справи в першій інстанції.

Присяжний – член колегії присяжних, який у складі колегії згідно з КПК приймає рішення по суті справи.

Об'єктивна сторона (ч, 1 ст. 377 КК) полягає в психічному

насильстві стосовно судді, засідателя, присяжного (погроза убив-

ством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна).

Близькі родичі: дружина, чоловік, матір, батько, рідні брат та сестра, діти, дід, баба, онуки (п. 11 ст. 32 КПК і ч. 2 ст. 2 За- кону України «Про державний захист працівників суду і право- охоронних органів»).

Злочин  буде  закінченим  з  моменту  доведення  погрози  до

відома особи, якій вона була призначена.

Суб'єктивна сторона – прямий умисел. Злочином не пере-

дбачено, що зазначені види погрози були реальними.

Дії винної особи кваліфікуються за ч. 1 ст. 377 КК незалеж- но  від  того,  як  сприймав  погрозу  потерпілий  і  чи  мала  особа намір і реальну можливість її виконати.


Суб'єктом злочину (ч. 1 і ч. 2 ст. 377 КК) є особа, яка досяг- ла 16 років; ч.3-14 (при нанесенні  умисного  середньої  тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження).

Частина 2 ст. 377 КК передбачає нанесення судді або його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень.ч. 3 –тяжкого тілесного ушкодження.

Якщо  смерть  спричинена   з  необережності   –  сукупність

злочинів – ч.2 ст. 377 ІСТ.119 КК.