Ст. 376. Втручання в діяльність судових органів

Згідно зі ст. 126 Конституції України, незалежність і недо- торканність суддів гарантується Конституцією і законами Украї- ни, вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється.

Судді при здійсненні правосуддя є незалежними і підкоря- ються лише закону (ст. 129 Конституції України). Як говориться в преамбулі постанови ПВСУ від 12 квітня 1996 р. № 4 «Про за- стосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів», є спроби з боку представників законодавчої і виконавчої влади втручатися в роботу суду (телефонне право).

Об'єктом злочину є нормальна діяльність суду. Додатковим –

права і інтереси громадян.

Об'єктивна  сторона  полягає  в  незаконному  втручанні  в будь-якій формі в діяльність судових органів. Це може полягати в психічному тиску на суддю (вказівка, вимога, погроза, обіцяння різних вигод) для того, щоб він подав заяву про відставку або про


звільнення з посади за власним бажанням, передав справу іншому судді тощо.

Злочин закінчений з моменту вчинення дій, незалежно від наслідків.

Суб'єктивна сторона – прямий умисел.

Суб'єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 376 КК, може бу-

ти приватна особа, яка досягла 16 років та службова особа.

Кваліфікуючі обставини (ч. 2 ст. 376 КК) – це дії, які:

1)перешкодили запобіганню злочину;

2)затриманню особи, щовчинила злочин;

3) вчинені особою з використанням  свого службового  ста-

новища.