Ст.124 КК. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкод- жень в разі перевищення меж необхідної оборони або в разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця

Згідно  з  законом,  перевищенням  меж  необхідної  оборони

визнається явна невідповідність захисту характерові і небезпеці посягання; при вирішенні питання про перевищення чи непере- вищення меж необхідної оборони повинні враховуватися не лише невідповідність знаряддя захисту і нападу, а й характер небезпе- ки, що загрожувала особі, яка захищалася, обставини, що могли вплинути на реальне співвідношення сил нападаючих і тих, хто захищався,  їх фізичні (вік, стать, інвалідність,  стан здоров’я) та інші обставини; чи захищалась особа від реального, вже розпоча- того і ще не закінченого суспільно небезпечного посягання.

Об’єктивна сторона злочину передбачає заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому в разі захисту від його посяган- ня охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищала- ся, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави.


Об’єкт злочину – осудна особа, якій виповнилося 16 років.

Відповідальність за ст. 124 КК підлягають ті особи, які за- хищали  себе від нападу,  а також  і ті, які захищали  від нападу інших громадян, інтереси суспільства або держави, якщо вони, захищаючись, превищили межі необхідної оборони і заподіяли нападаючому зайву для такого випадку шкоду.