Ст.  375.  Постановлення  суддею  (суддями)  завідомо  неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови

Згідно зі ст. 126 Конституції України суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив і за підставою на- брання   законної   сили   обвинувальним   вироком   щодо   нього. Ст. 375 КК є кримінально-правовою гарантією охорони право- суддя.

Об'єктом  злочину  є нормальна  робота  правосуддя  та інтереси й права підсудного.

Правосуддя  – це здійснювана  виключно  судами діяльність по розгляду цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних справ, а також діяльність Конституційного Суду по вирішенню питань його компетенції (ст. 13 Закону України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р.).

Судова  система  –  це  місцеві  суди,  апеляційні  суди,  вищі

спеціалізовані суди, Верховний Суд України.

В Україні діють військові суди гарнізонів як місцеві суди, військові суди регіонів і ВМФ як апеляційні суди. Судді є служ- бовими особами судової влади.


Об'єктивна сторона полягає у постановленні  суддею (суд-

дями) неправосудного вироку, рішення, ухвали, постанови.

Вирок, ухвала чи постанова в кримінальній справі будуть неправосудними якщо: засуджено невинного або виправдано винного, чи призначення покарання занадто суворого чи занадто м'якого, неправильна кваліфікація, що потягла наслідки тощо.

Злочин вважається закінченим з моменту оголошення не- правосудного  судового  акта,  незалежно  від  набрання  ним чинності і наступного виконання.

Суб'єктивна сторона злочину – прямий умисел.

Суб'єктом злочину можуть бути тільки судді (народні засідателі, присяжні).

Кваліфікуючою  ознакою  (ч. 2 ст. 375 КК) є спричинення

тяжких наслідків або дії, вчинені з корисливих мотивів чи інших особистих інтересів (засудження невинного до суворого покаран- ня, виправдання особи, яка вчинила тяжкий злочин, самогубство тощо).

Корисливий мотив – прагнення отримати матеріальні вигоди (одержати хабар, квартиру засудженого). Якщо одержано хабар, буде сукупність злочинів за ст.ст. 375 і 308 КК.