Ст.  372.  Притягнення   завідомо   невинного   до  кримі-

нальної відповідальності

Безпосереднім об'єктом цього злочину є свобода і недоторканність особи і громадянина.

Об'єктивна сторона злочину полягає в активних діях, спря-

мованих  на  притягнення  завідомо  невинного  до  кримінальної відповідальності.

Це має місце у разі відсутності:

1) події злочину, за який особа притягується до відповідальності;

2) складу злочину у діях особи;

3) доказів вини особи;

4) доказів, які свідчать про невинність такої особи.


Злочин вважається закінченим з моменту оголошення невинній особі постанови про пред'явлення їй обвинувачення за злочин, який вона не вчиняла незалежно від подальшої долі кримінальної справи (формальний склад злочину).

Сам факт винесення постанови про притягнення в якості об- винуваченого  слід  розцінювати  як  готування  до  злочину  (ч.  1 ст. 14 та ст. 372 КК).

Мотиви злочину – помста, заздрість, кар'єризм, бажання от-

римати матеріальні  вигоди тощо. Якщо це поєднано з отриман-

ням хабара, відповідальність буде за сукупністю злочинів (ст.ст.

372 і 368 КК).

Навмисне непритягнення винної особи до кримінальної відповідальності,  незаконне  закриття  справи  або  незаконна відмова  в її порушенні  зумовлюють  відповідальність  за ст. 364

КК.

Суб'єкт   злочину   спеціальний:   слідчий,   прокурор,   суддя,

працівник дізнання.

Суб'єктивна сторона – умисна форма вини, умисел прямий.

Кваліфікуючими обставинами (ч. 2 ст. 372 КК) є:

1) обвинувачення  у вчиненні тяжкого (ч. 4 ст. 12 КК) або

особливо тяжкого (ч.бст. 12 КК) злочинів;

2)   штучне створення доказів обвинувачення або інша фальсифікація (умисне викривлення або неправильне тлумачення фактів, подій, встановлених слідством, штучне знищення або ви- лучення зі справи документів, спонукання експертів до завідомо неправдивого висновку, невідображення у справі доказів, які спростовують обвинувачення тощо.

Якщо такі дії пов'язані з завідомо незаконним затриманням,

арештом, то буде сукупність злочинів (ст.ст. 371-372 КК).