Ст. 123   КК.    Умисне     тяжке       тілесне   ушкодження,

заподіяне у стані сильного душевного хвилювання

Умисне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, яке було заподіяно в стані сильного душевного хвилювання (фізі- ологічного афекту), що раптово виникло внаслідок протизакон- ного насильства або тяжкої образи з боку потерпілого, визнаться як заподіяне при пом’якшуючих відповідальність обставинах (п.4 ст. 66 КК).

Протизаконне насильство може бути фізичним – удари, побої, тілесні ушкодження, позбавлення волі, зв’язування і т. ін. – або пси- хічним – погроза заподіяти фізичну чи майнову шкоду тощо. Таке насильство має бути істотним, тобто спроможним викликати сильне душевне хвилювання, реальним, а не уявним, треба довести, що на- сильство було протизаконним (насильство збоку правоохоронних органів відносно злочинця, який чинить опір, не визнаються такими, що може викликати фізіологічний афект).

Тяжка  образа  –  це  всіляке  істотне  приниження  честі  і гідності,  зроблене  в непристойній  формі (приниження національної гідності, релігійного почуття, подружня зрада), це будь-яка непристойна поведінка потерпілого, яка принижує честь і гідність винного або його близьких.

Для застосування ст.123 КК важливо визначити два часових

інтервали:

1) час між протиправним насильством чи тяжкою образою і виникненням сильного душевного хвилювання. Цей час може бу- ти коротким і тривалим. Юридичного значення ця обставина не має: сильне душевне хвилювання може викликати і таке протиза-


конне насильство (чи тяжка образа), яке було вчиненея як недав-

но, так і давно;

2) час між виникненням сильного душевного хвилювання і заподіянням тяжкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження.

Для злочину, ст.123 КК характерною ознакою є негайне ви- никнення наміру заподіяти шкоду потерпілму, оскільки вона мо- же визнаватися як заподіяна при обставинах, що пом’якшують відповідальність лише тоді, коли була заподіяна в стані сильного душевного хвилювання (фізіологічного афекту).

Сильне душевне хвилювання – це така душевна буря, таке сильне психічне напруження всіх сил людини, яке не може бути тривалим, такий стан триває не більше кількох хвилин.

Суб’єктивна сторона – умисел.

Відповідальність за тілесні ушкодження середньої тяжкості, заподіяні в стані сильного душевного хвилювання і в стані необхідної оборони незалежно від інших обставин, за чинним за- конодавством не настає.

Кримінальна відповідальність за ознаками ст. 123 КК настає з віку 16 років.