ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ст. 19 Конституції України про підстави, межі та способи діяльності службових осіб. Значення кримінального права в боротьбі з корупцією.

Загальне поняття службового злочину та його основні озна- ки. Поняття про службову особу та її види. Система і види служ- бових злочинів.

Зловживання  владою  або  службовим  становищем. Об'єктивна сторона. Характеристика діяння. Наслідки злочину. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Мотиви зло- чину. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Перевищення  влади  або  службових  повноважень. Об'єктивна сторона. Характеристика діяння. Форми (способи) пе- ревищення влади або службових повноважень. Наслідки злочину. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочи- ну. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування перевищення влади або службових повноважень від зловживання владою або службовим становищем.

Службове підроблення. Предмет злочину. Об'єктивна сторо- на. Поняття й види службового підроблення. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі оз-


наки складу злочину. Співвідношення службового підроблення і зловживання владою або службовим становищем. Відмежування службового підроблення від інших злочинів, пов'язаних із підробкою документів. Кваліфікація злочинного діяння у випад- ках, коли службове підроблення є способом вчинення або прихо- вування іншого злочину.

Службова недбалість. Об'єктивна сторона. Характеристика й види діяння. Наслідки злочину Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування службової недбалості від зловживання владою або службовим становищем.

Одержання хабара. Предмет злочину, його види. Правова оцінка хабара-підкупу і хабара-винагороди. Об'єктивна сторона. Суб'єктивна сторона злочину: форма вини та мотиви одержання хабара. Суб'єкт злочину.

Характеристика кваліфікуючих ознак одержання хабара. Значення розміру хабара та становища службової особи для кваліфікації цього злочину. Поняття та ознаки вимагання хабара. Відмежування одержання хабара від інших злочинів, пов'язаних з одержанням незаконної винагороди.

Давання хабара. Предмет злочину. Характеристика діяння й момент закінчення цього злочину. Суб'єктивна сторона й суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки складу злочину. Умови звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка дала хабар: поняття та ознаки добровільної заяви про давання хабара й вимагання ха- бара як умов такого звільнення.

Провокація хабара. Характеристика  діяння, поняття та спо-

соби провокації хабара. Момент закінчення злочину.

Суб'єктивна сторона злочину, свідомість як обов'язкова оз- нака суб'єктивної сторони цього злочину та його мета. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки складу злочину.