Ст. 363. Порушення правил експлуатації електронно- обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих си- стем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або по- рядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється (зміни: ЗУ від 23.12.2004 р.)

Технічний захист комп'ютерної інформації в АЕОМ, їх сис-

темах та комп'ютерних мережах забезпечується комплексом конструкторських,  організаційних,  програмних і технічних захо- дів на всіх етапах їх створення й експлуатації.

Об'єктивна сторона злочину виражається в порушенні пра- вил експлуатації  АЕОМ, їх систем чи комп'ютерних  мереж (дія чи бездіяльність), визначених:

1) власником,  уповноваженою  ним  особою  чи розпорядни-

ком таких АЕОМ, їх систем чи комп'ютерних мереж;

2) виробником АЕОМ, їх систем, комп'ютерних мереж чи їх програмного забезпечення.

Злочинні наслідки у вигляді:

1) витоку інформації внаслідок її викрадення чи копіювання;

2) викрадення засобів захисту комп'ютерної інформації;

3) перекручення або знищення комп'ютерної інформації чи засобів захисту;

4) істотного порушення роботи АЕОМ, їх систем чи комп'ютерних мереж, а також причинний зв'язок між діями і наслідками.

Викрадення комп'ютерної інформації може бути вчинене шляхом несанкціонованого доступу до неї, приймання й аналізу побічних електромагнітних випромінювань і наводок, викори- стання закладних пристроїв.

Засоби захисту комп'ютерної інформації – це технічні пристрої і (або) технологічні розробки, призначені для створення технологічної перешкоди несанкціонованого доступу до комп'ютерної інформації. Копіювання комп'ютерної інформації – це її відтворення в електронному вигляді, перенесення на інший носій інформації з використанням програмних або технічних засобів АЕОМ.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом щодо діянь і необережністю щодо наслідків. Саме ж по-


рушення правил експлуатації АЕОМ, їх систем чи комп'ютерних мереж може бути як умисним, так і необережним.

Суб'єкт злочину – спеціальний, особа, яка відповідає за експлуатацію АЕОМ, їх мереж чи комп'ютерних мереж.

Кваліфікуючі  ознаки  злочину  – заподіяння  істотної  шкоди

(ч. 2 ст. 363 КК).

Ст. 363-1. Перешкоджання роботі електронно- обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих си- стем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового  розповсюдження  повідомлень  електрозв’язку  (змі- ни: ЗУ від 23.12.2004 р.)