Ст. 360. Умисне пошкодження ліній зв'язку

Об'єктом злочину є нормальна робота ліній зв'язку, що за-

безпечує роботу підприємств, установ, організацій.

Предмет злочину:1) лінії електричного зв'язку (кабельні, ра-

діорелейні, повітряні, проводового мовлення); 2) споруди зв'язку;

3) обладнання, що входить до складу ліній електрозв'язку.

Електричний зв'язок – це будь-яка передача, прийом знаків,

сигналів, сполучень, письмового тексту тощо.

Споруди зв'язку – це споруди, вежі, антени, повітряні й ка- бельні лінії, проміжні та кінцеві пристрої, що використовуються в лініях зв'язку для організації різного виду зв'язку.

Обладнання ліній зв'язку – це споруди зв'язку, різного роду технічне обладнання, прилади, що є частинами ліній зв'язку, і ви- користовуються для організації їх роботи.

Об'єктивна  сторона  – характеризується  активними  діями,

спрямованими на пошкодження ліній зв'язку.

Склад злочину – матеріальний. Він буде закінченим з момен-

ту пошкодження предмету злочину.

Суб'єктивна сторона – умисна вина стосовно вчинюваних діянь і необережність стосовно наслідків.

Суб'єктом  злочину  може бути будь-яка  особа, яка досягла

16-ти років.


ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП’ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ

Розділ із змінам, внесеними згідно із ЗУ від 05.06.2003 р.

№ 908-ІV

Загальна характеристика злочинів. Родовий об'єкт і предмет цих злочинів. Види злочинів у сфері використання електронно- обчислювальних машин (комп'ютерів), систем і комп'ютерних мереж.

Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп 'ютерів), систем та комп'ютерних мереж. Об'єктивна сторона злочину, її форми. Поняття незаконного втручання в роботу електронно-обчйслювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і розповсюдження вірусу. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки злочину.

Викрадення, привласнення, вимагання комп'ютерної Інформації або заволодіння нею шляхом шахрайства чи зло- вживання службовим становищем. Предмет злочину. Об'єктивна сторона злочину, її форми. Зміст і значення наслідків. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину.

Порушення  правил експлуатації  автоматизованих  електрон- но-обчислювальних систем. Предмет злочину. Об'єктивна сторона злочину. Поняття правил експлуатації електронно-обчислювальних систем. Види і значення наслідків. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна  сторона  злочину.  Важливість  встановлення суб'єктивного ставлення особи до порушення правил і до наслідків. Суб'єкт злочину. Кваліфікуюча ознака злочину.