Ст. 354. Одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації.

Згідно з приміткою до цієї статті, під незаконною нагородою

в значному  розмірі  слід  розуміти  винагороду,  яка  в два  рази  і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Предметом злочину є:

1) матеріальні блага – гроші, товари, речі, рухоме і нерухоме майно,  вартість  яких  може  бути  виражена  в  грошовому еквіваленті;

2) вигоди майнового характеру – майнові права, будь-які дії

на послуги майнового характеру (право користування майном чи право вимагати виконання зобов'язань майнового характеру).

Під діями і послугами майнового характеру слід розуміти передачу майнових вигод чи відмову вщ них, відмову від прав на майно, безоплатне надання послуг майнового характеру, вико- нання  робіт  (будівельних,  ремонтних),  надання  санаторних путівок, проїзних квитків тощо.

Об'єктивна   сторона   злочину   полягає   в   активних   діях,

пов'язаних з отриманням працівником державного підприємства, установи чи організації шляхом вимагання у будь-якому вигляді матеріальних благ чи вигод майнового характеру за виконання чи невиконання будь-яких дій з використанням займаного ним на підприємстві, в установі чи організації становища.

Злочин має формальний склад і буде закінченим з моменту отримання незаконної винагороди.

Одержання   винагороди   карається,  коли  було  вимагання;

одержання винагороди-подяки не є злочином.

Суб'єктивна сторона злочину – умисна форма вини.

Умисел при цьому прямий – корисливий мотив і мета неза- конного збагачення. Злочин буде і тоді, коли матеріальні блага передаються родичам винного.


Суб'єктом злочину є будь-який працівник, який працює на державних підприємствах, в установах чи організаціях і може вчинити  (не вчинити)  певні  дії в інтересах  іншої  особи,  за які суб'єкт вимагає винагороду (наприклад, лікар вимагає гроші за хірургічну операцію).

Ці дії відмежовуються від одержання хабара за суб'єктом злочину. При одержанні хабара суб'єктом є тільки службова особа.