Ст. 353 КК передбачає відповідальність за самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, а не повноважень особи певної професії, наприклад, професії по- жежника, електрика, сантехніка, лікаря тощо.

Під суспільно небезпечним діянням треба розуміти правопо- рушення такими особами, за які передбачається кримінальна чи адміністративна відповідальність.

Якщо  вчинені  діяння  мають  ознаки  самостійних  злочинів,

дії винного кваліфікуються  за сукупністю злочинів (ст. 353 КК

та ст. 190 КК). Так само підлягає відповідальності за ст. 353 КК


особа, яка звільнена з посади та вже втратила відповідні повно-

важення, але продовжує ними користуватися.

Суб'єктивна сторона злочину – прямий умисел.

Суб'єктом злочину може бути лише приватна особа, яка до-

сягла віку 16 років.