Ст. 352. Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок

Об'єктом  злочину  е  нормальна  робота  органів  державної

влади, місцевого самоврядування  та діяльність об'єднань грома-

дян.

Предмет злочину – майно, що є власністю службової особи. громадянина, який виконує громадський обов'язок, чи їхніх близьких родичів.

Майно – від особистих речей особи до автомобіля, будівель

та іншої нерухомості.

Об'єктивна  сторона  злочину  характеризується  знищенням або пошкодженням  майна згаданих осіб у зв'язку зі службовою чи громадською діяльністю.

Обтяжуючі обставини – ч. 2 ст. 352 КК є знищення майна шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним  спосо-


бом,  або  такі,  що  спричинили  загибель  людей  чи  інші  тяжкі наслідки.

Суб'єктивна сторона – умисна форма вини. Умисел може бути  прямим  і  непрямим.  Такі  дії  обов'язково  вчиняються  у зв'язку з виконанням службовою особою своїх службових обов'язків, а громадянином – громадських обов'язків.

Суб'єктом злочину є фізична особа, яка досягла 14-річного

віку.

Ст.  353.  Самовільне  присвоєння  владних  повноважень або звання службової особи

Самовільне  присвоєння  владних  повноважень  або  звання

службової особи має місце тоді, коли приватна особа видає себе за службову особу та використовує відповідні повноваження шляхом введення в оману інших осіб. Наприклад, видає себе за працівника правоохоронного органу та проводить певні слідчі дії, затримання особи тощо, або видає себе за працівника податкових органів та проводить незаконні дії, спрямовані на вилучення документів тощо.

Об'єктом злочину є нормальна діяльність та авторитет пра-

воохоронних органів, органів влади та управління.

Об'єктивна сторона злочину полягає в діях:

1)самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи;

2)вчинення  з використанням  самовільно  присвоєних  влад- них  повноважень  або  звання  службової  особи  будь-якого суспільно небезпечного діяння.