Ст. 349. Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника

Злочин, передбачений ст. 349 КК, посягає на фізичну свобо-

ду (волю) людини, її особисту недоторканність.

Таким  чином,  об'єктом  злочину  є  свобода  представника влади або працівника правоохоронного органу.

Об'єктивна     сторона           злочину          «...виражається          у          двох

діяннях: захопленні та триманні як заручника представника вла-

ди, працівника правоохоронного органу або їх близького родича.

Захоплення заручника – це протиправне, насильницьке об- меження фізичної можливості однієї особи або декількох осіб вільно за своїм бажанням рухатись у просторі. Тримання заруч- ника – це протиправне насильницьке перешкоджання  виходу за- ручника на свободу».

Злочин вважається закінченим з моменту фізичного обмежен-

ня волі заручника та початку перешкоджання виходу його на волю.

Тримання припиняється  з моменту втечі з місця тримання,

звільнення злочинцями чи іншими особами чи смерті.

Захоплення заручника може вчинятися таємно, відкрито, шляхом обману, зловживання довірою, з використанням службо- вого становища, з використанням насильства, одурманювальних речовин, наркотиків тощо.

Тримання може здійснюватись шляхом зв'язування, прико- вування, закриттям у приміщенні, контейнері, цистерні, машині, фургоні,   салоні   літака,   тримання   під  прицілом   вогнепальної зброї, обгородженим дротом, який знаходиться під напругою або з'єднаний з вибухівкою тощо.

Заручник   –  це  особа,  яка  затримана   насильницьким   чи іншим чином з метою примусити державу, організацію, установу чи іншу юридичну або фізичну особу виконати певні вимоги або зобов'язання.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом та спеціальною метою: спонукання державної чи іншої установи, підприємства, організації або службової особи вчинити або утриматися від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника. Спонукання супроводжується, як правило, погрозою позбавити життя заручника, заподіяти йому тілесне ушкодження, тримати його в неволі невизначений час.


Суб'єктом злочину є особа, якій на момент вчинення злочи-

ну виповнилося 14 років.