Ст. 347. Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу

Об'єкт  злочину   –  нормальна   діяльність   правоохоронних

органів, а також майно працівників цих органів або їхніх близь-

ких родичів.

Предметом злочину є майно, що належить працівникові правоохоронного органу або його близьким родичам.

Об'єктивна сторона злочину полягає у вчиненні дій, спря- мованих на знищення або пошкодження майна, що належить працівникові органу або його близьким родичам у зв'язку з вико- нанням працівником службових обов'язків.

Кваліфікуючі  ознаки  цього  злочину  полягають  у пошкодженні чи знищенні майна шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, а також у спричиненні загибелі  людей  чи  інших  тяжких  наслідків  (ч.  2  ст.  347  КК). Розмір матеріальної шкоди на кваліфікацію злочину не впливає.

Суб'єктивна сторона складу злочину – умисна форма вини. Якщо винний, маючи намір знищити чи пошкодити майно працівника правоохоронного органу (а це майно належало сторонній особі – не працівникові), то відповідальність буде за сукупністю злочинів: замах на майно працівника (ст. 15 і ст. 347

КК) та за знищення майна (ст. 194 КК).

Мотив  злочину  – у зв'язку  з виконанням  службових обов'язків.

Суб'єкт злочину: ч. 1 ст. 347 КК – фізична особа, яка досяг- ла 16-річного віку; ч. 2 ст. 347 КК – особа, якій на момент вчи- нення злочину виповнилося 14 років.