Ст. 346. Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча

Ця Ст. є новою в Кримінальному кодексі. Раніше, за Кодек-

сом 1960 року, такі дії кваліфікувалися як злочини проти особи.

Об'єктом злочину є нормальна діяльність владних повнова- жень  вищих  службових  осіб  держави,  нормальна  робота об'єднань громадян, якими є політичні партії.

Потерпілими  від  злочину  в цій  статті  можуть  бути  тільки

особи, перераховані в диспозиції ст.346 КК (Президент України,

Голова Верховної Ради тощо).

Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 346 КК,

-висловлення погрози убивством, заподіяння шкоди здоров'ю, знищення або пошкодження майна, а також викрадення або по- збавлення  волі потерпілих.  Реальність  здійснення  такої погрози на кваліфікацію дій винного не впливає. Погроза може бути ус- ною (по телефону, в особистій розмові), письмовою, в електрон- ному вигляді тощо.

Частини 2 і 3 ст. 346 КК передбачають відповідальність за заподіяння зазначеним особам середньої тяжкості тілесних уш- коджень чи легких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій (ч. 2) та тяжких тілесних уш- коджень (ч. 3).

Убивство потерпілого слід кваліфікувати за ст. 112 КК, а – вбивство  близьких  родичів  потерпілого  має  кваліфікуватися  за ст. 115 КК.

Суб'єктивна сторона злочину – умисна форма вини (умисел прямий).

Мотив – злочин вчиняється у зв'язку з державною чи гро-

мадською діяльністю зазначених осіб.


Суб'єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 346 КК, є фізична особа, яка досягла 16-річного віку; ч. 2 і ч. 3 цієї статті – особа, яка на момент вчинення злочину досягла 14-річного віку.