Ст. 344. Втручання в діяльність державного діяча

Суспільна небезпечність злочину полягає в тому, що неви- конання державним  діячем службових  обов'язків  або прийняття ним незаконного рішення внаслідок незаконного втручання зло-


чинця у його діяльність може призвести до порушення прав лю- дини, інтересів підприємств, установ і організацій, негативних наслідків державного значення. Крім цього, підривається автори- тет державного діяча.

Об'єктивна сторона злочину полягає в активних діях, спря- мованих на втручання в діяльність державного діяча (умовляння, шантажування, погроза тощо).

Вплив  на діяча  шляхом  підкупу  слід кваліфікувати  як да-

вання  або  замах  на давання  хабара  (ст.  369  КК або ч. 2 чи 3

ст.ст. 15 і 369 КК).

Якщо це спричиняється заподіянням тілесних ушкоджень, побоїв, мордування, катування тощо, скоєне слід кваліфікувати за ч. 2 або 3 ст. 346 КК, а при знищенні майна – за сукупністю зло- чинів, передбачених ст. 344 та ст. 352 КК.

Незаконність впливу означає, що такі дії суперечать закону чи підзаконному акту.

Злочин буде закінченим з моменту вчинення дій (впливу) на потерпілого від злочину незалежно від того, чи вдалося перешко- дити виконанню ним службових обов'язків або добитися прийн- яття незаконного рішення.

Потерпілими від цього злочину можуть бути лише особи, перераховані у диспозиції статті (Президент України, Голова Верховної Ради України та інші особи, перелічені у диспозиції ст.

344 КК).

Суб'єктивна сторона – умисна форма вини.

Суб'єктом є будь-яка особа, якій на момент вчинення зло-

чину виповнилося 16 років.