Ст. 340. Незаконне перешкоджання  організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій

Згідно зі ст. 39 Конституції України громадяни мають право збиратися без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються орга- ни виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.  Чин- ним законодавством не визначається порядок оповіщення органів влади про намір провести збори тощо.

Збори – це зібрання групи людей з метою розгляду чи вирішення певних питань.Вуличний похід – це організований ма- совий рух людей по пішохідній чи проїзній частині вулиці з ме- тою привернення уваги інших громадян, органів влади до певних проблем.

Мітинг – це збори громадян з метою обговорення невідкладних проблем життя, що проводяться на площі, вулиці, стадіоні тощо.

Демонстрація – це масове пересування великої кількості людей на знак вираження певного громадсько-політичного на- строю (наприклад, демонстрація на честь 9 травня – Дня Перемо- ги тощо).

Об'єктивна сторона злочину полягає в активних діях, спря- мованих  на  незаконне  перешкоджання  проведенню  зборів, мітингів, походів і демонстрацій.

Злочин буде закінчений з моменту створення перешкод.

Суб'єктивна сторона злочину – умисна форма вини.

«Фізичне насильство... може виражатись у заподіянні учас- никам таких заходів тілесних ушкоджень, нанесення їм побоїв, незаконному  позбавленні  волі,  зокрема,  незаконне  затримання


або арешт організаторів зазначених заходів чи їх учасників». На-

сильство повинно бути тільки фізичним.

Суб'єктом злочину є будь-яка особа 16-річного віку.