Ст. 339. Незаконне    підняття    Державного     Прапора

України на річковому або морському судні

Об'єктом цього злочину є встановлений порядок підняття (використання) Державного Прапора України на річкових або морських суднах. Згідно з Порядком ведення Державного судно- вого реєстру України та Суднової книги України, затверджених постановою КМ від 26 вересня 1992 р. № 1069, Державний Пра- пор України підіймається на річкових та морських суднах, які зареєстровані в державному судновому реєстрі України або Судновій  Книзі  України  після  видачі  свідоцтва  про право  пла- вання під цим прапором, а також на суднах, що плавають під військово-морським  прапором України. Підстави і порядок одер- жання права на плавання під Державним Прапором України ви- значаються також Кодексом торговельного мореплавства України (ст. 26-34).

Предметом злочину є Державний Прапор України.


Об'єктивна сторона злочину полягає в незаконних діях – піднятті Державного Прапора України на річковому або морсь- кому судні, яке не має права на використання такого Прапора.

Суб'єктивна сторона злочину-умисна форма вини (умисел прямий).

Суб'єктом злочину може бути громадянин України, грома- дянин іноземної держави або особа без громадянства, яка на мо- мент вчинення злочину досягла 16-річного віку.