Ст. 337 КК передбачає кримінальну відповідальність  за два

самостійні злочини: 1) ухилення військовозобов'язаного від військового обліку (ч. 1); 2) ухилення військовозобов'язаного  від навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів (ч. 2).

Згідно   з   ч.   5   ст.   1   Закону   України   «Про   загальний військовий обов'язок і військову службу» від 25 березня 1992 р. (в редакції від 18 червня 1999 р.) щодо загального військового обов'язку, громадяни України поділяються на такі категорії:

-   допризовники-особи,  які підлягають приписці до призов-

них дільниць;

-   призовники – особи, приписані до призовних дільниць;

-   військовослужбовці   –  особи,   які  проходять   військову службу;

-   військовозобов'язані – особи, які перебувають у запасі.

Згідно з ст. 29 Закону «запасники» призиваються на збори: навчальні (або перевірні) та спеціальні. Вони повинні дотримува- тися правил військового обліку (ст.ст. 33-37 Закону). Можуть призиватися на збори на два місяці.

Суб'єктивна сторона злочину – умисна форма вини.

Суб'єкт  злочинів  –  особа,  зарахована  в  запас  (військово-

зобов'язаний).

Ухилення від зборів – це нез'явлення  на такі збори без по-

важних  причин  у строк,  вказаний  у  виклику.  З цього  моменту


злочин буде вважатися закінченим (заподіяння собі якогось покалічення (членоушкодження), симуляції хвороби, підроблення документів, підкупу службових осіб тощо).

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН