Ст. 336. Ухилення від призову за мобілізацією

Поняття мобілізації. Поняття ухилення. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину.

Під мобілізацією в Україні слід розуміти комплекс заходів, які здійснюються у державі з метою планомірного переведення органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань – на організацію і штати воєнного часу.

Мобілізація може бути загальною або частковою, проводитися відкрито та приховано (ст. 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» в редакції від 13 травня 1999 р.). Відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України та п. 1 ст. 39 За- кону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу», рішення про загальну або часткову мобілізацію та введен- ня   воєнного   стану   в   Україні   або   в   окремих   її   місцевостях приймається Президентом України (визначається вид, обсяги, поря- док і термін її здійснення). Про відкриту мобілізацію негайно оголошується через засоби масової інформації, а при прихованій мобілізації доводиться по закритих каналах до всіх керівників. При- зову на військову службу підлягають громадяни, що знаходяться в запасі, крім тих, у кого є бронь.


З метою ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та ката-

строф у мирний час може проводитися цільова мобілізація.

Об'єктивна сторона полягає в активних діях, спрямованих на ухилення  від  призову  за мобілізацією.  Обов'язково  повинен бути особливий період.

Суб'єктивна сторона злочину – умисна вина (умисел прямий).

Суб'єктами злочину є військовозобов'язані, що знаходяться в запасі.

Ст.  337.  Ухилення  від  військового  обліку  або спеціальних зборів

Об'єктивна  сторона.  Характер  діяння.  Його  види.  Поняття

ухилення від військового обліку або спеціальних зборів. Умова кримінальної  відповідальності  за  таке  ухилення;  Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину