ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАННОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ

Загальна характеристика.

Родовий об'єкт цих злочинів.

Суспільна небезпечність посягання на нього.

Система та види цих злочинів.

Злочини,   які  посягають   на  відносини   у  сфері   охорони державної таємниці або конфіденційної інформації. Безпосередній об'єкт цих злочинів, їх види.

Розголошення державної таємниці.

Предмет злочину.

Поняття державної таємниці.

Об'єктивна сторона. Поняття розголошення. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона.

Суб'єкт злочину.

Кваліфікуюча ознака.

Відмежування  цього злочину  від державної  зради та шпи-

гунства.

Втрата документів, що містять державну таємницю.

Предмет  злочину  та  його  види.  Об'єктивна  сторона.  Ха- рактер діяння. Поняття втрати документів. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуюча оз- нака. Відмежування цього злочину від розголошення державної таємниці.


Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави.

Предмет   злочину   і  його   види.   Поняття   конфіденційної

інформації. Об'єктивна сторона. Види дій. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Мета дій. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від державної зради, шпигунства і розголошення державної таємниці.

Злочини, які посягають на недоторканність державних кордонів

Безпосередній  об'єкт  цих  злочинів,  їх  види.  Поняття  про

державний кордон.

Незаконне перетинання державного кордону.

Об'єктивна сторона. Види дій. Способи незаконного перети- нання. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину.  Кваліфікуючі  ознаки.  Випадки  прибуття  в Україну іноземців чи осіб без громадянства без відповідних документів чи дозволу, які не містять складу цього злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Незаконне   переправлення   осіб   через   державний   кордон

України.

Об'єктивна  сторона. Поняття про незаконне  переправлення та його види. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт. Кваліфікуючі ознаки.

Незаконне вивезення за межі України сировини, матеріалів, обладнання, технологій для створення зброї, а також: військової та спеціальної техніки.

Предмет злочину, його види. Об'єктивна сторона. Поняття

про     незаконне     вивезення.     Момент     закінчення     злочину.

Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину.

Порушення правил міжнародник польотів.

Об'єктивна сторона. Види дій. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Співвідношення цього злочину з незаконним перетинанням державного кордону.

Злочини, які порушують порядок комплектування  Збройних

Сил України, що забезпечує її обороноздатність.

Безпосереднім об'єктом цих злочинів є суспільні відносини у сфері комплектування Збройних Сил України, їх бойової підгото- вки, що забезпечує обороноздатність України.


Загальною ознакою об'єктивної сторони є бездіяльність – ухилення від виконання особою певного обов'язку. Види цих злочинів.

Ухилення від призову на строкову військову службу.

Поняття про військову службу. Поняття про ухилення. Поважні причини неявки громадянина на призовний пункт як об- ставина, що виключає кримінальну протиправність діяння. Мо- мент закінчення  злочину. Суб'єктивна  сторона. Субєкт злочину. Вік відповідальності.

Ухилення від призову за мобілізацією.

Поняття про мобілізацію. Поняття про ухилення. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину.

Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів.

Об'єктивна  сторона.  Характер  діяння.  Його  види.  Поняття про  ухилення  від  військового  обліку  або  спеціальних  зборів. Умова кримінальної відповідальності за таке ухилення; момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину