Ст. 120 КК. Доведення до самогубства

Об’єкт злочину – життя людини.

Склад злочину ст.120 КК, утворює сукупність ознак:

– перебування потерпілого в матеріальній або іншій залежності від винного (був на утриманні, в шлюбі, підлеглим за службою, притягнутим до кримінальної вдповідальності і т. д);


– доведення винним потерпілого до самогубства жорстоким з ним  поводженням  чи систематичним  приниженням  його людської  гідності (побоями,  голодом,  холодом,  ганьбою,  образ- ами, цькуванням чи наклепами).

Об’єктивна сторона злочину – доведення особи до самогуб- ства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій або систематичного приниження її людської гідності.

Жорстоке поводження – грубі дії, що спричиняють потерпілому фізичні та (або) психічні страждання.

Шантаж – загроза розголосити про потерпілого відомості,

які той хотів би зберегти в таємниці.

Примус до протиправних  дій – загроза,  залякування  тощо,

щоб примусити потерпілого вчинити злочин.

Систематичне приниження людської гідності – це образи, наклеп, знущання та інше різного роду тривале принизливе став- лення до потерпілого. Частина 2 ст. 120 КК передбачає відповідальність за доведення до самогубства, вчинене щодо осо- би, яка перебувала в матеріальній або іншій залежності від вин- ного, або щодо двох або більше осіб.

Під матеріальною залежністю розуміють випадки, коли потерпілий   знаходиться   на   утриманні   суб’єкту   злочину   або отримує від нього істотну матеріальну допомогу.

Інша залежність – це залежність дитини від батьків, студен-

та від викладача, підлеглого від начальника.

Суб’єкт злочину – осудна особа, яка досягла віку 16 років.

Суб’єктвна сторона – може характеризуватися  як умислом,

так і необережністю.

Не визнаються в судовій практиці як жорстоке поводження, що може довести до самогубства, – припинення статевих зв’язків, розірвання шлюбу, одинокі випадки побоїв та інші подібні дії.

Злочин визнається вчиненим за обтяжуючих обставин, коли потерпілим була неповнолітня особа.