Ст. 325. Порушення правил боротьби з епідеміями

Об’єктивна сторона злочину – порушення правил, установ- лених з метою запобігання епідемічним та іншим заразним за- хворюванням і боротьби з ними, якщо ці дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань.

Епідемією називається масове поширення гострозаразного інфекційного захворювання (холери, чуми, віспи, тифу, бруцель- озу тощо).

З метою запобігання епідемії та боротьби з нею встановлені спеціальні правила контролю за водопостачанням, якістю продо- вольства,  знищення  витоків  інфекції,  проведення  масових  щеп- лень тощо.

Порушення цих правил утворює об'єктивну сторону злочину.

Обов'язковою  ознакою складу злочину є поширення або ре-

альна  загроза  поширення  заразного  захворювання,  що  сталося внаслідок порушення протиепідемічних правил.

Суб’єктивна сторона злочину – порушення правил бороть- би з епідеміями вчинюється необережно. Умисне вчинення тако- го діяння кваліфікується як диверсія за ст. 113 КК.


Суб’єкт злочину – відповідальність за порушення протиепідемічних правил настає з досягнення віку шістнадцяти років.

Ст.       326.     Порушення    правил            поводження   з           мікро-

біологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами

Об’єктивна сторона злочину – порушення правил зберіган- ня, використання,  обліку,  перевезення  мікробіологічних  або ін- ших біологічних агентів чи токсинів, а також інших правил пово- дження з ними, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю

потерпілого.