Ст. 322. Незаконна організація або утримання місць для вживання одурманювальних засобів

Об’єктивна  сторона  злочину  –  незаконна  організація  або

утримання місць для вживання з метою одурманювання лікарсь-


ких та інших засобів, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, а також надання приміщень з такою метою.

Суспільна небезпечність  зазначеного злочину полягає в то- му, що дії згубно впливають на здоров’я людей, оскільки сприя- ють вживанню одурманюючих засобів.

Об’єкт  злочину  – організація  або  держання  місць  (домів,

кубел) для вживання одурманювальних засобів.

Організація або держання місць (домів, кубел) для вживання одурманювальних засобів. у ст. 322 КК тотожні ознакам діяння, передбаченого ст. 317 КК. Відрізняються вони лише метою ство- рення і утримання місць (домів, кубел) – вживання одурманюва-

льних лікарських засобів, що не є наркотичними  (різних ліків у перебільшених дозах, аерозолей, лаків, фарб тощо).

Організація або держання місць чи надання приміщень для вживання наркотичних засобів чи психотропних речовин і одур-

манювальних засобів утворює сукупність злочинів, передбачених ст. 317 КК і ст. 322 КК. Відповідальність за організацію або дер-

жання місць (домів, кубел) для вживання одурманювальних засо-

бів настає з досягнення віку шістнадцяти років.