Ст. 321. Незаконне виробництво, виготовлення, при- дбання,  перевезення,  пересилання,  або  зберігання  з  метою збуту отруйних чи сильнодіючих лікарських речовин (зміни: ЗУ 05.04.2007 р.)

Об’єктивна сторона злочину – незаконне виробництво, ви-

готовлення, придбання, перевезення, пересилання або зберігання з метою збуту, збут отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, а також здій- снення таких дій щодо обладнання, призначеного для виробницт- ва чи виготовлення отруйних або сильнодіючих речовин, вчинені без спеціального на те дозволу.

Перелік сильнодіючих і отруйних речовин міститься в таб- лицях І і II Конвенції ООН про боротьбу з незаконним обігом на- ркотиків і психотропних речовин 1988 р. Цей перелік затвердже- ний Комітетом з контролю за наркотиками Міністерства охорони здоров'я  України.  До  отруйних  належать,  зокрема,  ціанистий калій, миш'як, стрихнін, сулема та інші такі речовини. До сильнодіючих – ацетон, ефір, хлороформ тощо.

Об'єктивну сторону злочину утворюють виготовлення, при- дбання або зберігання з метою збуту чи збут отруйних або сильнодіючих речовин, а також порушення правил виробництва, зберігання, відпускання, обліку, перевезення чи пересилання та- ких речовин (крім наркотичних).

Суб’єктивна  сторона злочну – діяння, передбачене  ст. 321

КК, може бути вчинене умисно і необережно (при порушенні правил виробництва, відпускання, перевезення).

Відповідальними  за діяння, передбачене  ч. 1 ст. 321 КК, є всі осудні особи, що досягли шістнадцяти років.

Суб'єктами ч. 2 ст. 321 КК можуть бути лише особи, на які були покладені обов'язки дотримання встановлених правил ви- роблення, виготовлення, зберігання, відпуску, обліку, перевезен- ня чи пересилання отруйних або сильнодіючих речовин.