Ст. 320. Порушення встановлених правил обігу нарко- тичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Об’єктивна  сторона  злочину  –  порушення  встановлених

правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку,  відпуску,  розподілу,  торгівлі,  перевезення,  пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх

аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виго-

товлення цих засобів чи речовин.

Об’єкт злочину – порядок і правила обігу в Україні нарко-

тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установлені

Законом від 15 лютого 1995 р. «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів». Зако- ном  визначені  організації,  установи  і  підприємства,  яким видається дозвіл на посів, вирощування снотворного маку чи ко- нопель, на виготовлення, зберігання, відпуск, розподіл, торгівлю й перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин.

Порушення цих правил і вчинення операцій, зазначених у ч.

1 ст. 320 КК без дозволу Комітету з контролю за наркотиками утворює об'єктивну сторону цього злочину.

Порушення  правил  обігу  наркотичних  засобів,  пси- хотропних речовин і прекурсорів вчинене повторно, або якщо во- но спричинило нестачу їх у великих розмірах чи призвело до їх викрадення,  визнається  кваліфікованим  і кваліфікується  за ч. 2

ст. 320 КК.

Суб’єктивна  сторона  злочину  –  порушення  правил  може бути умисним і необережним.

Суб’єкт  злочину  –  відповідальність  за  порушення  правил обігу наркотиків настає з досягнення віку шістнадцяти років.