ст. 319. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин

Суб’єктивна  сторона злочину – незаконна видача рецепта

на право придбання наркотичних засобів або психотропних речо-

вин з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах.

Суспільна небезпечність злочину полягає в тому, що неза- конна видача рецепта є одним з джерел злочинного придбання наркотичних чи психотропних лікарських засобів з аптек.

Об’єктом  злочину  є встановлений  порядок  видачі  рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речо- вин.

Незаконною визнається видача рецепта:

а) не належною особою, тобто не лікарем;

б) особі, яка не має права на отримання наркотичних засобів чи психотропних речовин як ліків;

в) на отримання  незаконної  кількості  цих засобів чи речо-

вин, тобто явно не потрібної для лікування за певних обставин.

Незаконна      видача            рецепта,          вчинена          повторно,       ква-

ліфікується за ч. 2 ст. 319 КК.

Суб’єктивна  сторона злочину – незаконна видача рецепта вчинюється умисно, з корисливих мотивів або іншою особистою

заінтересованістю.

Відповідальними за незаконну видачу рецепта є лише лікарі,

які, згідно із законодавством  України,  мають право виписувати рецепти на отримання наркотичних засобів або психотропних ре-


човин. Виписка рецепта іншими особами є фальшуванням  доку-

мента, відповідальність за яке настає за ст. 358 КК.