Ст. 318. Незаконне виготовлення, підроблення, викори- стання чи збут підроблених документів на отримання нарко- тичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів

Об'єктивна сторона злочину – незаконне виготовлення, пі-

дроблення, використання або збут підроблених чи незаконно одержаних документів, які дають право на отримання наркотич- них засобів чи психотропних речовин або прекурсорів, призначе- них для вироблення або виготовлення цих засобів чи речовин.

Суспільна небезпечність  цього злочину полягає в тому, що такі дії сприяють розповсюдженню наркотиків, які згубно впли- вають на здоров’я громадян.

Об’єктом злочну є порядок отримання наркотичних засобів,

встановлений з метою локалізації шляхів поширення наркоманії

Предметом злочину є документи, на підставі яких відповідні розподільчі органи відпускають згадані засоби та речовини за- кладам системи охорони здоров’я чи окремим громадянам.

Суб’єктивна сторона злочину – умисна форма вини, умсел прямий.

Суб’єкт злочину – особа, що досягла 16-річного віку.

Ст. 318 КК передбачає відповідальність за спеціальний вид фальшування документів.

Предметами фальшування (виготовлення, підробки) є до- кументи, які дають право на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів (рецепти, накладні, квитанції тощо).

Об'єктивну сторону злочину утворює одне з діянь:


а) фальшування (виготовлення, підробка);

б) використання або

в) збут підроблених чи незаконно одержаних документів.

Фальшування  документів  на  отримання  наркотичних засобів, психотропних  речовин чи прекурсорів, учинене повтор- но, групою осіб або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306–317 КК, кваліфікується за ч. 2 ст. 318

КК.

Суб’єктивна сторона злочину – діяння, передбачене ст. 318

КК, вчинюється умисно.

Відповідальність за фальшування, використання чи збут таких документів настає з досягнення віку шістнадцяти років.