Ст. 317. Організація або утримання місць для не- законного вживання, виробництва чи виготовлення нар- котичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

Об’єктивна  сторона  злочину – організація  або утримання

місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а та- кож надання приміщення з цією метою.

Суспільна небезпечність  зазначеного злочину полягає в то- му, що вони сприяють поширенню наркоманії, токсикоманії, які згубно відбиваються на здоров’ї людей.

Найпоширенішим способом розповсюдження та вживання наркотичних засобів чи психотропних речовин є місця (доми, кубла), якими визнаються будь-які приміщення (квартири, дачі, гаражі, склади, підвали тощо), де є можливість таємно і постійно вживати наркотичні засоби або психотропні речовини.

Організація домів (кубел) – це пошук, влаштування приміщення, пошук споживачів, забезпечення конспірації тощо.


Держанням  домів  (кубел)  є підтримання  їх у придатному для перебування стані і забезпечення їх функціонування.

Об'єктивну сторону цього злочину утворює також надання приміщення для виготовлення чи вживання наркотичних засобів або психотропних речовин (власником чи орендатором приміщення).

Суб’єктивна сторона злочину – діяння, передбачене ст. 317

КК, вчинюється умисно.

Відповідальність за організацію або держання дому (кубла) для  виготовлення  чи вживання  наркотиків  настає  з досягнення віку шістнадцяти років.