Ст. 314. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

Суспільна небезпечність  цього злочину полягає в тому, що

введення в організм наркотиків є шкідливим для здоров’я потер-

пілого, а іноді може призвести до його смерті.

Об’єктом злочину є порядок введення в організм іншої осо- би наркотичних засобів, встановлений з метою охорони здоров’я населення.

Засобами вчинення цього злочину проти здоров'я є застосу- вання обману, примусу, насильства, оскільки лише таким чином можуть бути введеними в організм іншої особи наркотики проти її волі.

Спосіб введення в організм іншої особи наркотиків і вид на-

ркотичного засобу чи психотропної речовини на відповідальність і кваліфікацію злочину не впливають.

Склад злочину утворює лише незаконне введення в організм іншої людини наркотичних засобів або психотропних речовин. Введення цих засобів і речовин в організм іншої особи лікарем, навіть і проти волі хворого (без його згоди), з метою лікування складу злочину не містить.

Примусове введення в організм іншої особи наркотичних засобів  або  психотропних  речовин  визнається  кваліфікованим, якщо воно призвело до абстиненції потерпілого (до наркотичної залежності), чи було вчинене повторно, чи особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306–312, 314–

318 КК, або вчинене щодо двох чи більше потерпілих, або якщо цим  були  заподіяні  потерпілому  тяжкі  чи  середньої  тяжкості тілесні ушкодження (ст. ст. 121, 122 КК), і кваліфікується за ч. 2 ст. 314 КК.

Діяння визнається вчиненим при особливо обтяжуючих об- ставинах, якщо примусове введення в організм іншої особи нар- котичних засобів чи психотропних речовин було вчинене щодо неповнолітнього  або особи, яка перебуває в безпорадному  стані чи вагітної жінки, або якщо в організм іншої особи були введені особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини, а також якщо внаслідок такого примусу настала смерть по- терпілого, діяння кваліфікується за ч. 3 ст. 314 КК.


Суб’єктивна сторона злочину – примусове введення в організм іншої особи наркотиків вчинюється умисно.

Відповідальність за примусове незаконне введення наркотиків в організм іншої особи настає з досягнення віку шістнадцяти років.

Ст.  315.  Схиляння  до  вживання  наркотичних  засобів,

психотропних речовин або їх аналогів

Суспільна небезпечність цього закону полягає в тому, що схилення до вживання наркотиків сприяє їх розповсюдження, що негативно відбивається на здоров’ї громадян, особливо неповнолітніх.

Об’єктом злочину є здоров’я людей, що полягає в немедич-

ному споживанні наркотиків та психотропних  речовин. Схилян- ням визнаються дії, спрямовані на збудження в іншої особи ба- жання вжити наркотичні засоби або психотропні речовини.

Засобами такого збудження можуть бути різні впливи на потерпілого: підбурювання, пропозиції, прохання, обіцянки, при- мушування, погрози тощо. Просто кажучи, схиляння є підмовництво до вживання наркотиків.

Склад злочину не залежить від виду наркотику, кількості разів вживання наркотику потерпілим, від наслідків схилення – вживав потерпілий наркотики, чи ні. Вчинення діяння повторно або щодо двох чи більше осіб, або неповнолітнього, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307,

308, 310, 314 і 317 КК, кваліфікується за ч. 2 ст. 315 КК.

Суб’єктивна сторона злочину – схилення до вживання нар-

котичних засобів або психотропних речовин вчинюється умисно.

Відповідальність   за   схилення   до   вживання   наркотиків настає з досягнення віку шістнадцяти років.