Ст. 313. Викрадення, привласнення, вимагання облад- нання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом  шахрайства  або  зловживання  службовим  станови- щем та інші незаконні дії з таким обладнанням

Об’єктивна  сторона  злочину  – викрадення,  привласнення,

вимагання обладнання, призначеного для виготовлення нарко- тичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства, а також незаконне виготов- лення, придбання, зберігання, передача чи продаж іншим особам такого обладнання.

Предметами діяння, передбаченого ст. 313 КК, є апарати, прилади (обладнання), призначені для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин.

Об'єктивну сторону злочину утворюють:

а) викрадення;

б) привласнення;

в) вимагання;

г) заволодіння таким обладнанням обманом (шахрайство);

д) інші незаконні дії з таким обладнанням – виготовлення, придбання, зберігання, продаж чи передача іншим особам для йо- го використання.

Вчинення таких дій повторно, або групою осіб, чи особою,

яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306,

312, 314, 315, 317, 318 КК або із використанням посадовою осо-

бою своїх посадових повноважень, кваліфікується за ч. 2 ст. 313

КК. Таке саме діяння, вчинене організованою групою чи з метою виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів чи пси- хотропних речовин, а також викрадення їх із застосуванням  на- паду з насильством (розбій) чи вимагання його із застосуванням насильства, небезпечного для життя і здоров'я потерпілого, кваліфікується за ч. 3 ст. 313 КК.

Суб’єктивна  сторона злочну – діяння, передбачене  ст. 313

КК, вчинюється умисно.

Відповідальність за розкрадання та інші дії щодо апаратів, призначених  для виготовлення  наркотиків,  настає  з досягнення віку шістнадцяти років.