Ст.  311.  Незаконне  виробництво,   виготовлення,   придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів

Об’єктивна сторона злочину – незаконне виробництво, ви- готовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виго- товлення наркотичних засобів чи психотропних речовин.

Особа, яка добровільно здала прекурсори, що призначалися

для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи пси- хотропних речовин, і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю  злочинів,  пов'язаних  із  незаконним  обігом прекурсорів, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів,  звільняється  від  кримінальної  відповідальності  за  не-


законні їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, пе-

ревезення, пересилання (частина перша цієї статті).

Незаконні  операції  з прекурсорами  мають  ті самі  ознаки, що й незаконні операції з наркотичними засобами або з психо- тропними речовинами (ст. 307 КК), які вчинюються з метою ви- готовлення наркотичних засобів або психотропних речовин.

Частина 4 статті 311 КК передбачає спеціальний вид звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Умовами такого звільнення є:

а) добровільна здача наркотиків і

б) вказання витоків їх придбання або сприяння розкриттю злочинів, пов'язаних з їх незаконним обігом.

На  підставі  ст.  311  КК  особа  може  бути  звільнена  від

кримінальної  відповідальності  лише  за  злочини,  зазначені  ч.  1

ст. 311 КК.

Незаконні операції з прекурсорами, вчинені повторно або групою осіб чи у великих розмірах, кваліфікуються за ч. 2 ст. 311

КК,  а  вчинені  організованою  групою  або  в  особливо  великих

розмірах – за ч. 3 ст. 311 КК.

Суб’єктивна сторона злочину – незаконні операції з пре- курсорами вчинюються умисно. Відповідальність за незаконні операції з прекурсорами настає з досягнення віку шістнадцяти років.