Ст. 310. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель

Безпосереднім об’єктом злочину є встаовлений порядок по-

водження з предметами, які можуть бути сиовиною або технологічними компонентами для виготовлення наркотичних засобів.

Об’єктивна сторона злочину – незаконний посів або виро- щування снотворного маку чи конопель особою, яка була засуд- жена за цією статею чи яка раніше вчинила один із злочинів, пе- редбачених   статтями  307,  309,  311,  317  цього  Кодексу,  або вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою збуту, а та-


кож незаконний посів або вирощування снотворного маку чи ко-

нопель у кількості п'ятисот і більше рослин.

До посіву та вирощування заборонені не всі, а лише окремі види маку і конопель, які визначені Комітетом з контролю за наркотиками.

Посів та вирощування маку і конопель визначених видів допускається лише в медичних та наукових цілях з дозволу Комітету.

Відповідальність за ч. 1 ст. 310 КК настає незалежно від мі- сця і мети незаконних посіву та вирощування снотворного маку чи конопель.

Незаконні посів або вирощування снотворного маку чи ко- нопель за попереднім зговором групою осіб з метою збуту мако- вої соломки чи конопель або в кількості більше ніж п'ятсот рос- лин, або особою, яка раніше була засуджена за цей злочин, або яка раніше вчинила один зі злочинів, передбачених статтями 307,

309, 311, 317 КК, кваліфікуються за ч. 2 ст. 310 КК.

Суб’єктивна  сторона  злочину  –  злочин,  передбачений  ст.

310 КК, може бути вчиненим умисно і необережно (у випадках, наприклад, незнання про заборону до посіву чи вирощування певного виду маку чи конопель при неможливості ознайомитися з такою забороною).

Відповідальність за незаконні посів або вирощування сно- творного маку чи конопель настає з досягнення віку шістнадцяти років.