Ст. 308. Викрадення, привласнення, вимагання нарко- тичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

Об’єктивна  сторона  злочину  –  розкраданням  визнається

незаконне вилучення наркотичних засобів або психотропних ре- човин із володіння приватних осіб чи організацій, підприємств, установ з метою використання їх самим винним або іншими осо- бами.

Кримінальна відповідальність за розкрадання наркотичних засобів чи психотропних речовин не залежить від способу викра- дення (таємно, відкрито, із застосуванням обману, насильства абощо) та мотивів.

Предметами розкрадання можуть бути лише наркотичні за-

соби або психотропні  речовини, визначені Законом України від

15 лютого 1995 р. «Про обіг в Україні наркотичних засобів, пси- хотропних речовин, їх аналогів прекурсорів». Для визнання того чи іншого засобу наркотичним, а речовини – психотропною, призначається експертиза.

Розкрадання, вчинене повторно або за попереднім зговором групою осіб, або із застосуванням насильства, що не є небезпеч- ним  для  життя  і  здоров'я,  або  особою,  якій  такі  засоби  були


довірені для охорони чи за службою, по роботі, або у великих розмірах визнається вчиненим при обтяжуючих обставинах і кваліфікується зг ч. 2 ст. 308 КК.

Таке саме діяння, вчинене розбійним нападом або В особли- во  великих  розмірах  чи  організованою  групою,  або  вимагання цих засобів чи речовин, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров'я потерпілих, кваліфікується за ч. 3 ст. 308 КК.

Суб’єктивна сторона злочину – розкрадання наркотичних засобів чи психотропним речовин вчинюється умисно з метою їх відповідного використання, що завідомо для винного призведе до заподіяння шкоди здоров'ю потерпілих.

Суб’єкт злочину – відповідальність за розкрадання нарко- тичних  засобів  або  психотропних  речовин  настає  з досягнення віку шістнадцяти років (ч. 2 ст. 22 КК).