Ст. 307. Незаконне виробництво, виготовлення, при- дбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут нарко- тичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

Суспільна небезпечність  цього діяння втому, що незаконне

виробництво та реалізація психотропів, насамперед, порушує встановлений законом порядок їх обігу, внаслідок якого задовольняється  незаконний попит на наркотики та психотропи, що відбивається на здоров’ї людини.

Об’єктивна сторона злочину – незаконне виробництво, виго- товлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з ме- тою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психо- тропних речовин або їхніх аналогів, дії, вчинені повторно або за по- передньою  змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних   засобів,  психотропних   речовин  або  їх  аналогів  у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування грома- дян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні ре- човини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини.

Об’єктом злочину є встановлений порядок реалізації наркотиків, здоров’я громадян.

Суб’єктивна сторона злочину – умисна форма вини і мета збуту.

Особа,  яка  добровільно  здала  наркотичні  засоби,  психо- тропні речовини або їх аналоги і вказала джерело їх придбання або  сприяла  розкриттю  злочинів,  пов'язаних  з  їх  незаконним обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за неза- конне їхнє виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення,  пересилання  (частина  перша  цієї  статті,  частина перша статті 309 цього Кодексу).

Поняття наркотичних засобів і психотропних речовин визначені Законом України від 15 лютого 1995 р. «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів».


Наркотичними засобами визнаються рослини, сировина і речовини, природні чи синтетичні, класифіковані як такі міжнародними конвенціями, а також інші рослини, сировина і ре- човини, які є небезпечними для здоров'я людей у разі зловживан- ня ними і зараховані до зазначеної категорії Комітетом з контро- лю за наркотиками Міністерства охорони здоров'я України.

До наркотичних засобів належать засоби рослинного по- ходження (мак, коноплі) і лікарські засоби (морфін, ефедрин, промедол, омнопон та ін.).

Психотропними визнаються речовини, що класифіковані як такі міжнародними  конвенціями,  а також інші речовини  і матеріали,  що  є  небезпечними  для  здоров'я  людей  при зловживанні  ними і які зараховані  до зазначеної  категорії Комітетом з контролю за наркотиками Міністерства охорони здоров'я України.

До них належать ДЕТ, ДМТ, ЛСД, алобарбітал, мескалін та ін.

Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин їхніх аналогів і прекурсорів видається щорічно Комітетом з контролю за наркотиками  Міністерства  охорони  здоров'я України.  За ста- ном на 18 квітня 1996 р., такий перелік було видано окремим відтиском (К., 1995. – Окремий відбиток). Для визначення того чи іншого засобу або речовини як наркотичного засобу або психотропної речовини проводиться експертиза.

Склад злочину утворюють незаконне вироблення виготовлен-

ня, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут нарко- тичних засобів або психотропних речовин. Вчиненню таких дій по- вторно чи за попереднім зговором групою осіб або із залученням до вчинення   злочину   неповнолітнього,   а  також  збут  наркотичних засобів чи психотропних речовин у громадських місцях або у ве- ликих розмірах чи особливо небезпечних наркотичних засобів або психотропних речовин кваліфікується за ч. 2 ст. 307 КК.

Особливо небезпечними визнаються наркотичні засоби і психотропні речовини, що особливо шкідливі для здоров'я люди- ни і зараховані до списків № 1 і № 2 Переліку, затвердженого Комітетом з контролю за наркотиками Міністерства охорони здоров'я України. До них, зокрема, належать: ДЕТ, ДМТ, ЛСД, героїн та деякі інші.


Вчинення діяння, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК, організованою   групою  або  в  особливо  великих  розмірах  або вчинені залучанням малолітнього або щодо малолітнього, кваліфікується за ч. 3 ст. 307 КК.

Незаконні  операції з наркотичними  засобами або з психо-

тропними речовинами вчинюються умисно.

Відповідальність за незаконні операції з наркотичними за- собами або психотропними речовинами настає з досягнення віку шістнадцяти років.

Особа звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, передбачені ч. 1 ст. 307 і ч. 1 ст. 307 КК, якщо вона добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини і:

а) вказала витоки їх придбання або

б) сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх незаконним обігом (ч. 4 ст. 307 КК).