Ст. 306. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Об’єктивна сторона злочину – розміщення коштів, здобутих

від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їхніх підрозділах або придбання за такі кошти об'єк- тів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробни- чих та інших потреб, або використання таких коштів і майна з ме- тою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психот- ропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів.

Розміщення фінансових коштів у банках, на підприємствах та інших структурах визнається злочином, якщо ці кошти були:

а) здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів чи психотропних речовин;

б) використані з метою продовження операцій з незаконного обігу наркотичних засобів або психотропних речовин.

Діяння визнається вчиненим при обтяжуючих обставинах, якщо воно було повторним або вчинене за попереднім зговором групою осіб, або у великих розмірах (ч. 2 ст. 306 КК).

Суб’єктивна сторона злочину – використання коштів, здо- бутих  від  незаконного  обігу  наркотиків,  для  продовження операцій з незаконного їх обігу вчинюється умисно, з метою про- довження цих операцій.

Відповідальність за діяння, передбачене ст. 306 КК, настає з досягнення віку шістнадцяти років.