Ст. 305. Контрабанда наркотичних засобів,    психотропних  речовин,  їх  аналогів  або  прекурсорів  (зміни:  ЗУ05.04.2007 р.)

Об’єктивна сторона злочину – контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, тоб- то їх переміщення через митний кордон України поза митним ко- нтролем або з приховуванням від митного контролю

Поняття великий та особливо великий розмір наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що застосовується в цьому розділі, визначається спеціально уповно- важеним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

Контрабанда  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин або прекурсорів за своїми ознаками відрізняється від злочину, передбаченого ст. 201 КК, лише предметом злочину.


Наркотичними засобами називаються препарати і речовини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речо- вин, їхніх аналогів і прекурсорів (список 1).

Поняття наркотичних засобів, психотропних речовин і пре- курсорів дано в ст. 1 Закону України від 15 лютого 1995 р. «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів  і  прекурсорів»  (Відомості  Верховної  Ради  України.  –

1995. – № 10. – Ст. 60).

Згідно із законом, до наркотичних засобів належать:

опій, героїн, морфін, анаша, кокаїн, гашиш та інші засоби,

що перелічені в списках.

Психотропні речовини – це речовини, що включені до спи- ску   2  табл.   І  і  списку   2  табл.   II  Переліку,   затвердженого Комітетом МОЗ. До психотропних речовин належать: ЛСД-25, фенамін, мескалін, седуксен, тазепам, пентобарбітал, гуноктін, фелазенам.

Прекурсорами  називаються  речовини,  які викорис- товуються для виготовлення наркотиків (етиловий спирт, сірчана кислота, ацетон, ефедрин, ергометрин та ін.).

Належність тих чи інших речовин до наркотичних засобів чи психотропних речовин визначається судово-медичною експертизою.

Головна медична ознака наркотичних засобів і психотропних речовин у тому, що вони викликають ейфорію, руйнують фізичне і психічне здоров'я особи та викликають абстиненцію – нестримну по- требу вживання цих засобів і речовин.

Відповідальність  за контрабанду наркотичних засобів, психо-

тропних речовин і прекурсорів настає з шістнадцятирічного віку.

Кваліфікуючими ознаками злочину 2 ст. 305 КК посилює відповідальність за вчинення цього злочину: а) повторно; б) за попереднім зговором групою осіб; в) відносно особливо небез- печних наркотичних засобів чи психотропних речовин; г) у вели- ких розмірах.

Особливо небезпечні наркотичні чи психотропні речовини, а

також великий та особливо великий розмір цих засобів і речовин визначаються Комітетом МОЗ з контролю за наркотиками.

Особливі кваліфікуючі ознаки цього злочину:

– вчинення злочину організованою  групою, тобто стійкою,

стабільною групою, створеною спеціально з метою зайняття кон-


трабандою наркотиків, яка має керівника, виконавців, транспорт,

кошти, приміщення (див. коментар до ст. 27 КК);

– вчинення контрабанди наркотиків в особливо великих розмірах.   Великий   та  особливо   великий   розміри   наркотичних засобів чи психотропних речовин визначаються Комітетом по кон- тролю  за  наркотиками  Міністерства  охорони  здоров'я  України  – ст. 305 КК.

Суб’єктивна сторона злочину – контрабанда засобів або психотропних речовин вчинюється умисно, як правило, з корис- ливою метою.