Ст. 303. Сутенерство або втягнення в заняття проститу-

цією (зміни: ЗУ від 12.02. 2006 р.)

Систематичне  заняття проституцією,  тобто надання сексу-

альних послуг з метою отримання доходу

Об’єктивна сторона злочину – примушування чи втягнення у  заняття  проституцією,  тобто  надання  сексуальних  послуг  за плату шляхом застосування насильства чи погрози його застосу- вання, знищення чи пошкодження майна, шантажу або обману.

Сутенерство, тобто створення, керівництво або участь в ор- ганізованій  групі, яка забезпечує діяльність  з надання сексуаль- них послуг особами чоловічої та жіночої статі з метою отримання прибутків.

Проституцією називається добровільне і постійне надання послуг сексуального характеру за гроші всім бажаючим.

Послуги  сексуального  характеру  при  проституції  можуть

бути різні види статевого акту:

а) нормальний, природний, фізіологічний статевий акт чоловіка з жінкою;

б) статевий акт між особами жіночої статі – «лесбіянство» (цей вид статевого збочення має назву від грецького острова Лес- бос, де таке збочення виникло в стародавні часи);

в) статевий акт між особами чоловічої статі – «мужолозтво»;

г) інші види статевого збочення.

Не визнаються проституцією:

а) одноразовий статевий акт за гроші;

б) постійні добровільні статеві акти за гроші з одним чоловіком чи з однією жінкою;

в) постійне надання послуг сексуального характеру всім ба-

жаючим безоплатно.

Частина 1 ст. 303 КК передбачає кримінальну відповідальність за проституцію у випадках, коли надання сексуальних послуг вчинюється систематично і з метою отримання доходу.

Частина  2 ст. 303 КК передбачає  відповідальність  за втяг-

нення (примушування) у зайняття проституцією.


Способами такого примушування, втягнення можуть бути:

а) застосуванням насильства;

б) погрози застосувати насильство, знищити чи пошкодити майно;

в)  шантаж   –  розповсюдження   недійсних   відомостей   чи різних вигадок;

г) обман – різні неправдиві обіцянки, відомості.

Частина   3   ст.   303   КК   передбачає   підвищену   відпові- дальність за втягнення у зайняття проституцією неповнолітнього і за вчинення такого діяння організованою групою.

Частина 4 ст. 303 КК передбачає відповідальність за суте- нерство, яким є створення організованої групи або керівництво такою групою, або участь у діяльності цієї групи, створеної для надання сексуальних послуг особам чоловічої чи жіночої статі з метою отримання прибутків.

Проституція – злочин умисний, вчинюваний з метою отри-

мання прибутків за послуги сексуального характеру.

Відповідальність за проституцію настає з досягнення віку шістнадцяти років.