Ст. 302. Створення або утримання місць розпусти і звідництво

Об’єктивна сторона злочину – діяння, передбачене ст. 302

КК посягає на громадську моральність та здоров'я людей.

Склад злочину утворюють дії, спрямовані на придбання, володіння і забезпечення функціонування певного приміщення (дому, квартири, кімнати тощо) протягом деякого часу як місця для інтимних побачень і статевих стосунків.

Об'єктивну сторону цього злочину утворює також звід- ництво – пошуки осіб, які бажають зайнятися розпустою чи проституцією, надання їм можливості для цього зайняття і ство- рення необхідних умов.

Утримання місця роспусти – дії спрямовані на підтримання

прстосованого місця в стані, придатному для роспусних дій.

Звіднцтво для роспусти – це посередництво в роспусті, яке полягає в сприянні добровільному сексуальному спілкуванню не знайомим між собою особам. Це може проявлятися в підшуковуванні  осіб,  схильних  до  зайняття  роспустою  інших осіб, тощо. Злочин буде закінченим з моменту вчинення посеред- ницьких дій. Якщо таке діяння вчинено особою, раніше судимою за цей злочин, або вчинене організованою групою, то воно кваліфікується за ч. 2 ст. 302 КХ.

Частина 3 ст. 302 КК передбачає відповідальність за спеціальний, особливий вид втягнення неповнолітнього у вчи- нення діяння, передбаченого ч. 1 чи ч. 2 ст. 302 КК, і тому додаткової кваліфікації за ст. 304 КК не потребує.


Відповідальність  за утримання дому розпусти і звідництво настає з досягнення віку шістнадцяти років.